Предприемаческа и посредническа дейност в България

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 02 974-17-06

Адрес: София, Красно село ул. Хубча 2 ет. 2

Телефон: 052 756 862

Адрес: Варна, Младост бл. 148 вх. 1

Телефон: 088 5930557

Адрес: Габрово, ул. Мирни дни 18

Телефон: 0751 60967

Адрес: Гоце Делчев, П.К.Яворов 9

Телефон: 0361 62688

Адрес: Кърджали, България 53 ет. 2 ап. 3