Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 088 7461412

Адрес: Горна Оряховица, Янко Боянов 32 ет. 1

Телефон: 088 8445869

Адрес: Русе, Александровска 6 ет. 2

Телефон: 087 8718283

Адрес: София, Райко Алексиев 32