Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 088 7359020

Адрес: София, Възраждане ул. Брегалница

Телефон: 089 7979963

Адрес: Добрич, Свобода 5,х-л България,кабинет 106

Телефон: 088 7451811

Адрес: Пловдив, ул. Димитър Талев 2Б, офис 7