Рециклиране в България

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 02 4921800

Адрес: София, ул. Дамян Груев 1,офис 6-7

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 088 7231343

Адрес: Русе, ул. Стара планина 28

Телефон: 089 9948166

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер 1

Телефон: 044 667289

Адрес: Сливен, Индустриален

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60

Телефон: 0898 311225

Адрес: Русе, ул. Отец Паисий 2

Телефон: 032 277201

Адрес: Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134