Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 052 335048

Адрес: Варна, Явор бл. 6 вх. А ет. 1 ап. 2

Телефон: 088 7231343

Адрес: Русе, ул. Стара планина 28

Телефон: 088 8320733

Адрес: Пловдив, ул. Босилек 19

Телефон: 044 667289

Адрес: Сливен, Индустриален

Телефон: 088 8865350

Адрес: Казанлък, ул. Тулово 16

Телефон: 02 4911252

Адрес: София, Кремиковци, Индустриална зона

Телефон: 02 806 57 26

Адрес: София, ул. Дж.Баучер 76А ет. 4

Телефон: 02 943 40 76

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 032 638245

Адрес: Царацово, ул. Извън регулация 7