Рециклиране в България

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 088 6399014

Адрес: Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 50

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13

Телефон: 044 667 379

Адрес: Сливен, Русчо Симеонов 11

Телефон: 02 943 40 76

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 02 9591545

Адрес: София, ул. Подграмада 11

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60

Телефон: 0379 71156

Адрес: Свиленград, Панайот Хитов 2

Телефон: 042 646046

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър 7