Рециклиране в България

МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884196378

Разград, ул. Перистър 1

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029751925

София, бул. Цариградско шосе 60

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

Телефон: 046 681022

Адрес: Ямбол, Ямболен 13

Телефон: 02 4921800

Адрес: София, ул. Дамян Груев 1,офис 6-7

Телефон: 032 277201

Адрес: Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134

Телефон: 044 667289

Адрес: Сливен, Индустриален

Телефон: 02 8467800

Адрес: София, Бояна ул. Маринковица 2Б

Телефон: 0887 152449

Адрес: София, бул. Самоковско шосе 99

Телефон: 02 4341710

Адрес: София, Филиповци ул.Банско шосе 13

Телефон: 088 5021488

Адрес: Добрич, ул. Васил Левски 60