Стопански и търговски камари в България

Телефон: 056 812 007

Адрес: Бургас, Любен Каравелов 12 вх. 2 ет. 2

Телефон: 02 8229373

Адрес: София, Ал.Стамболийски 205